DIKARE-TOIMINTA

Dikare-toiminta on Auralan Setlementti ry:n toimintaa, joka alkoi keväällä 2017 ja on suoraa jatkoa Ikare-hankkeelle. Auralan Setlementistä löydä lisätietoa Auralan kotisivuilta.

Dikareen kohderyhmänä ovat kotona asuvat seniorit (60+-vuotiaat) ja rahoittajana Raha-automaattiyhdistyksen seuraaja, STEA. Toiminta-alueena on koko Turku, mutta mukaan saa tulla muualtakin.

Tavoitteena on suunnitella toimintaa osallistujien lähtökohdista ja yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Yhteistyötä tehdään mm. yhdistysten, kirjastojen, taloyhtiöiden, Turun kaupungin ja seurakuntien kanssa.

Minkälaista toimintaa? Dikare järjestää maksuttomia kortteliryhmiä asuinalueilla, lähelle osallistujia. Dikareella on paljon tietotekniikka- ja keskusteluryhmiä, mutta myös erilaisia toimintaryhmiä, kuten ulkopelejä kesäisin. Järjestämme myös kertaluonteisia tapahtumia, kuten luonto- ja kulttuuriretkiä ja konsertteja.

Tarkemmin eri kerhojen sisällöistä löytyy kohdasta DIKAREEN KERHOJA.

Kerhojen ajat ja paikat löytyvät taas alueittain ”laatikosta” KERHOJEN AIKATAULUT.